Tina Winther

Som baggrund har jeg 20 års erfaring som international leder med coaching og mentorship som en naturlig del samt 4 års erfaring som neuroaffektiv psykoterapeut MPF – Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Den neuroaffektive tilgang handler om, at vi er unikke mennesker og at tilgangen til vores problematikker derfor ligeledes er forskellige. Også samspillet mellem krop og hjerne spiller en væsentlig faktor i tilgangen.

Jeg er uddannet via PUC – Psykoterapeutisk Uddannelses Center, som er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening. PUC anvender den neuroaffektive udviklingspsykologi som overordnet forståelsesramme i kombination med et bredt indblik i flere udviklingspsykologiske teorier og terapeutiske metoder. Jeg har derfor en god indsigt i forskellige metoder og hvordan disse kan anvendes bedst i forskellige situationer og med forskellige klienter. Min nysgerrighed på livet og på mennesker har altid været en drivkraft hos mig og danner grundlaget for det nærvær og den tillid, som giver optimale betingelser for en god dialog.

Psykoterapeut Tina Winther